YeuY! Its vanilla!


News Archive

Régebbi Hírek

2019.12.23:

2019.12.19:
We are about to upgrade! ! !
First step: Cleansing the world - Done
Second step: Trimming the world - Done
Third step: Upgrading plugins - 70 percent done
2019.12.23:

2019.12.19:
Hamarosan frissítünk! ! !
Első lépés: Nagytakarítás - Kész
Második lépés: Összehúzzuk a felvilágot - Kész
Harmadik lépés: a plugin-ek frissítése - 70 százalékos
2019.04.19:
Giant Easter Eggs appeared near the spawn!

Our scanners show a complex internal structure, 
much like a 3D labyrinth. Moving objects, and
16 chests were also detected.
Eliminate any hostile activity, and identify the
chests content.

YeuY HQ
--
p.s.
Happy Easter!
meres10
2019.02.02:
It seems that military occupied the north-west
section of Fairground/Festplatz, to build
something...
Reason - unknown.
Keep an eye open near the Spawn!

meres10
2019.01.06:
The Chrismas Tree has gone.  But...
The Epiphany gives you random gifts for
a couple of days - rewarding your votes.
The Owner (meres10)
2018.12.25:
A Christmas Tree waits for looting near the spawn!
Merry Christmas!
The Owner (meres10)
2018.12.06:
Are your boots shiny?
Santa Claus brought a brand new End world to us.
The old one - looted by AVHO - have been archived...
Upon request from AVHO, I will give the link.
Enjoy the new, and "final" challenge!
meres10, the owner
2018.12.06:
~~~~~~~~~~~
The log analyzis shows the distribution of
attackers by country:

2018.11.11:
~~~~~~~~~~~
As of 2018.11.07 23:23:13 EST
a massive Hacker attack have been started against our
server, from 7470 unique IP's all around the world.
Those are probably a segment of a Hacker farm,
consisting of a good load of hacked machines.
It seems they were assumed we are an OFFLINE server.
We are legit - so all login attempts have failed.
As a final act we got SYN-SPOOF DoS attack aswell,
knocking our server out for hours.

Reason: Unknown.
Probably our ISP changed our dynamic IP into a
bad one, targeted by an ongoing hackers attack.

Impact: Unknown (except the obvious service down).
Fortunatelly, no data loss has occured.

Actions: Reinstalling and hardening our server 
(from scratch)... Done. (just for sure...)
Post mortem analyzis is in progress.
Stay tuned for further reports!

2018.08.06:
~~~~~~~~~~~
There was a short server outage on August 6 (2018), 
due to the system upgare!
The current configuration is a little more decent:
- Intel dual core i3-2310M CPU, 2.10GHz
- 3 Gbytes RAM
- 220 Gbytes HDD
- 93.5 Mbits/sec iperf network speed from Aruba
2019.04.19:
Gigantikus Húsvéti Tojások tűntek fel a spawn-on!

A szkennerek egy 3D labirintushoz hasonló, 
bonyolult belső szerkezetet mutatnak. Mozgó 
objektumokat, és 16 ládát is észleltek.
Meg kell akadályozni az ellenséges tevékenységet,
és azonosítani kell a ládák tartalmát.

YeuY HQ.
--
p.s.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
meres10
2019.02.02:
Úgy tűnik, hogy a hadsereg elfoglalta a 
Fairground/Festplatz északnyugati részét, hogy
építsen valamit...
Az ok - ismeretlen.
Tartsd nyitva a szemed a Spawn környékén!

meres10
2019.01.06:
A Karácsonyfát beszedtük.   De....
A Vízkereszt pár napig véletlen ajándékokat
ad - a szavazatokért.
A Tulaj (meres10)
2018.12.25:
Egy Karácsonyfa várja hogy kifosszák a spawn-on!
Boldog Karácsonyt,
A Tulaj (mere10)
2018.12.06:
Kifényesítettétek a cipőiteket?
A Mikulás egy vadi új End világot hozott nektek.
Azért a régit - amit AVHO lezúzott - elmentettük...
AVHO kérésére majd megadom neki a letöltési URL-t.
Feleljetek meg az új, és "végső" kihívásnak!
meres10, a tulaj.
2018.12.06:
~~~~~~~~~~~
A logok elemzése alapján a támadók eloszlása
országok szerint:

2018.11.11:
~~~~~~~~~~~
2018 Nov. 7.-én (23:23:13 EST)
egy masszív hekker támadás kezdődött a szerverünk
ellen, 7470 egyedi IP címről - szerte a világból.
Ezek valószínűleg egy hekker farm szegmensei,
amelyek egy csomó feltört gépből állnak.
Úgy tűnik, feltételezték hogy OFFLINE szerver vagyunk.
Nos nem, így minden kísérlet sikertelen volt.
Egy utolsó aktusként kaptunk egy SYN-SPOOF DoS 
támadást is, ami órákra kiütötte a szervert.

Az ok: Ismeretlen
Valószínűleg a szolgáltatónk olyan IP címre 
váltott, ami egy korábbi támadás célpontja volt.

A hatása: Ismeretlen (kivéve a nyilvánvaló leállást)
Szerencsére adatvesztés nem történt.

Teendők: Újrarakni, és megerősíteni a szervert
(nulláról)... Kész. (biztos ami biztos...)
A halott szerver analízise folyamtban van.
Hamarosan közöljük az eredményét.

2018.08.06:
~~~~~~~~~~~
Augusztus hatodikán (2018) volt egy rövid leállás,
mert feljavítottuk a rendszert!
Az aktuális konfiguráció már kicsit jobb:
- Intel dual core i3-2310M CPU, 2.10GHz
- 3 Gbyte RAM
- 220 Gbyte HDD
- 93.5 Mbits/sec iperf hálózati sebesség, kintről
2018.03.23:
~~~~~~~~~~~
As of March 23 (2018), we have moved the server
from Aruba Cloud's VPS to a private plant.
There were several major issues with the VPS
(Virtual Private Server) uncorrectable by the owner.
One major consequence is that the server has 
now dynamic IP address from that date on.
Use our FQDN (Fully Qualified Domain Name)
==== yeuy.wtf  ==== to reach us.
2018.03.23:
~~~~~~~~~~~
Március 23-án (2018) a szervert áthelyeztük
az Aruba Cloud VPS-ből egy magánszerverre.
A VPS-el számos súlyos probléma merült fel
(Virtual Private Server) amit nem tudtunk korrigálni.
Az egyik legfontosabb következmény az, hogy a szerver
immár dinamikus IP cím alatt fut.
A továbbiakban az FQDN (Teljes Domain név)
==== yeuy.wtf ==== megadásával lehet kapcsolódni.